GYMNASTICKO - TANEČNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA 

Zameriavame sa na rozvoj pohybových schopností. Využívame prostriedky základnej gymnastiky, hier, tanca. Buduje sa pozitívny vzťah k pohybu a k športu. Zlepšuje sa vnútorná koordinácia, rytmická schopnosť, rovnováhová schopnosť, sila, správne držanie tela. Deti sa učia správnym pohybovým stereotypom. Možná neskoršia špecializácia na športový aerobik so súťažným zameraním. VŠK FTVŠ UK Lafranconi. „Cvičme s radosťou a úsmevom.“

 

FOTOGALÉRIA