Pohyb je to najmenej, čo môžme deťom dať pre zlepšenie kvality života a zdravia.

Gymnastika + mini trampolíny 
Zábavné cvičenie, ktoré je vhodné pre dievčatá aj chlapcov. Naším cieľom je osloviť deti netradičným pohybovým programom, vybudovať pozitívny vzťah k športu a ponúknuť im zaujímavé pohybové cvičenia a aktivity. Pozitívny vplyv tréningov na rozvoj pohybových schopností, koordinácie tela, flexibility, správneho držania tela, kondície. Pohybový obsah budú tvoriť hry, gymnastika a cvičenia na mini trampolínach. Súčasťou tréningového procesu je funkčná diagnostika pohybových schopností a somatických parametrov.

Termín:
11.2.2019 – 20.5.2019
Pondelok 17:00 – 18:00
Streda: 17:00 – 18:00

Adresa:
FITGYM FTVŠ UK
Nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Cena:
90 € (24 tréningov)

Prihlasovanie:
info@telovpohybe.sk
0908 404 593