GYMNASTIKA - MINI TRAMPOLÍNY

Naším cieľom je osloviť deti netradičným pohybovým programom, vybudovať pozitívny vzťah k športu a ponúknuť im zaujímavé pohybové cvičenia a aktivity. Pozitívny vplyv tréningov na rozvoj pohybových schopností, koordinácie tela, flexibility, správneho držania tela, kondície. Pohybový obsah budú tvoriť hry, gymnastika a cvičenia na mini trampolínach. Súčasťou tréningového procesu je funkčná diagnostika pohybových schopností a somatikých parametrov.

                  

         

Fotogaléria