Patrí medzi najefektívnejšie metódy pri rozvoji svalovej a srdcovocievnej  kondície. Je to typ tréningu, ktorý sa vykonáva v určitých intervaloch napríklad kombinácia 30 sekúnd „zrýchleného behu,“ 30 sekúnd maximálneho behu a 30 sekúnd chôdze. Opakovanie môže prebiehať v trvaní 30 až 60 minút, samozrejme, podľa trénovanosti jedinca. Je to veľmi účinný tréning pre začínajúcich aj vrcholových športovcov. 

beh, intervalový beh, tréning

Hlavný dôvod používania súvislej metódy behu spočíva v tom, že telo sa dokáže po čase prispôsobiť a naprogramuje sa tak, aby si bralo čo najmenej energie, čiže sa správa úsporne. V tomto prípade nedosahujeme požadované výsledky, aj keď sa o to snažíme úplne naplno. Na spestrenie tréningu rozvoja aeróbnej vytrvalosti je preto vhodné zaradiť intervalový beh. Pri intervalovom zaťažení, kde sa môže striedať oddych, záťaž a maximálna záťaž dochádza k nabudeniu adaptačných mechanizmov v organizme. Tento spôsob môžeme priblížiť na príklade so spotrebou paliva v aute. Keď auto pôjde hodinu rýchlosťou 130 km/h spotrebuje menej paliva ako keď pôjde striedavo 100 km/h a 140 km/h. Je veľmi dôležité trénovať, ale najdôležitejšie je trénovať efektívne.