Obezita – celosvetový strašiak dnešnej doby   

 

    Nadmerná telesná hmotnosť, či dokonca obezita ako súčasť dnešného uponáhľaného konzumného života sa celosvetovo veľmi rozširuje. Toto chronické ochorenie je nielen kozmetickým, ale najmä zdravotným problémom. Ľudia netrpia len svojím telesným vzhľadom a pár kilami navyše. Obezita je obrovská záťaž pre celý organizmus.        

    S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká, ako sú cukrovka, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. Ľudia trpiaci obezitou taktiež môžu mať zvýšený krvný tlak a zvyšuje sa u nich aj riziko vzniku nádorových ochorení. V mnohých prípadoch ľudia nemajú čas ani prostriedky na dodržiavanie zdravej výživy, nevenujú dostatočné množstvo času pohybovej aktivite. Práve tento veľmi uponáhľaný a stresujúci život spôsobuje rozšírenie mnohých civilizačných ochorení. Obézni ľudia nemajú len zdravotné problémy, ale aj psychické a sociálne.      

    Svetové štatistiky poukazujú na to, že nadváhou a obezitou trpí viac ako polovica svetovej populácie (WHO 2017). Nadmerná telesná hmotnosť je považovaná za druhú najčastejšiu príčinu predčasného úmrtia obyvateľstva. Podľa viacerých štatistík na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou viac ako 1,5 milióna ľudí (Halmová 2008). Nadmerná telesná hmotnosť je spôsobená najmä nerovnováhou medzi príjmom a výdajom energie. S narastajúcim problémom celosvetovo rozšíreného chronického ochorenia obezity sme nútení riešiť alarmujúcu situáciu.  

 

Ako predchádzať a ako znížiť obezitu?

 

    Pri riešení otázok spojených s obezitou je veľmi dôležité prikladať veľký význam pohybovej aktivite, správnym stravovacím návykom a vedeniu zdravého životného štýlu. Je veľmi dôležité od útleho veku pestovať  v deťoch pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu. Dôležité je učiť správnym stravovacím návykom. Podstatné je vysvetliť a pochopiť význam jednotlivých zložiek potravy. Vedieť nastaviť vhodný režim dňa, dostatok času vyčleniť na pokojný spánok a najmä predchádzať stresovým situáciám, za veľmi dôležité tiež považujeme, aby príznaky tohto významne sa rozvíjajúceho civilizačného ochorenia boli zastavené už v detskom veku.

 

Bibliografické odkazy:

  1. HALMOVÁ, N., 2008. Obezita – Epidémia 21. storočia, In Športový edukátor, roč. 1, č. 1, ISSN 1337-7809.
  2. WHO, 2017. Obesity and overweight. WHO [online] [cit. 16. január 2018]. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

 

Mgr. Katarína Péliová 18. 03. 2018